Συντήρηση και σέρβις

Διαχείριση των ενημερώσεων συστήματος μέσω Download Centre

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ενημερώσεις συστήματος προορίζονται για τα αυτοκίνητα με σύνδεση στο διαδίκτυο και τα μέρη του συστήματος Infotainment στο αυτοκίνητο. Αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος, μπορείτε να τις εκτελέσετε όλες μαζί ή μία κάθε φορά.

Αναζήτηση για ενημέρωση

P5-1617-Icon-App screen-OTA

Για να είναι εφικτές οι ενημερώσεις συστήματος, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυοΤα δεδομένα μεταδίδονται (κυκλοφορία δεδομένων) όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να ενέχει κόστος..

Η διαχείριση των ενημερώσεων συστήματος πραγματοποιείται από την εφαρμογή Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών της κεντρικής οθόνης. Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί αναζήτηση για διαθέσιμες ενημερώσεις από την τελευταία ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment, εκτελείται αναζήτηση. Δεν εκτελείται αναζήτηση αν υπάρχει εγκατάσταση λογισμικού σε εξέλιξη. Ένας αριθμός στο κουμπί Ενημερώσεις συστ δείχνει πόσες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες. Με ένα πάτημα στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με τις ενημερώσεις που μπορούν να εγκατασταθούν στο αυτοκίνητο. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται επίσης το μήνυμα Νέες ενημερώσεις λογισμικού διαθέσιμ στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης.

Σημείωση

Η λήψη (download) δεδομένων μπορεί να επηρεάσει άλλες υπηρεσίες που μεταδίδουν δεδομένα, π.χ. διαδικτυακό ραδιόφωνο. Αν η επίδραση στις άλλες υπηρεσίες είναι ενοχλητική, τότε μπορείτε να διακόψετε τη λήψη (download). Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διακόψετε τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Σημείωση

Μπορείτε να διακόψετε την ενημέρωση αν κλείσετε τον διακόπτη ανάφλεξης και βγείτε από το αυτοκίνητο.

Ωστόσο, η ενημέρωση δεν χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί πριν βγείτε από το αυτοκίνητο, καθώς θα συνεχιστεί την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο.

Ενημέρωση ολόκληρου του λογισμικού του συστήματος

Επιλέξτε Εγκατάσταση όλων στο κάτω μέρος της λίστας.

Αν δεν επιθυμείτε λίστα, μπορείτε αντί αυτής να επιλέξετε Εγκατάσταση όλων στο κουμπί Ενημερώσεις συστ.

Ενημέρωση μεμονωμένων προγραμμάτων λογισμικού του συστήματος

Επιλέξτε Εγκτστ για το απαιτούμενο λογισμικό.

Ακύρωση της λήψης (download) λογισμικού

Πατήστε στο Χ στην ένδειξη δραστηριότητας που έχει αντικαταστήσει το κουμπί Εγκτστ στην αρχή της λήψης.

Λάβετε υπόψη σας ότι μόνο η λήψη μπορεί να ακυρωθεί - η φάση της εγκατάστασης, όταν αρχίσει, δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Απενεργοποίηση της αναζήτησης στο παρασκήνιο για την ενημέρωση λογισμικού

Το αυτοκίνητο παραδίδεται από το εργοστάσιο με ενεργοποιημένη την αυτόματη αναζήτηση στο παρασκήνιο για ενημερώσεις λογισμικού, ωστόσο μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε ΣύστημαΚέντρο λήψ (download).

Αποεπιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού.


Σας βοήθησε αυτό;