Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού

Διακόπτες κλιματισμού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο χειρισμός των λειτουργιών του συστήματος κλιματισμού πραγματοποιείται από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα, την κεντρική οθόνη και τους διακόπτες κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*.

Κουμπιά στην κεντρική κονσόλα

P5-1507–Climate–Physical buttons
Κουμπί για το θερμαινόμενο παρμπρίζ* και τη μέγ. αποθάμβωση.
Κουμπί για το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Γραμμή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη

Οι πιο συνήθεις λειτουργίες κλιματισμού μπορούν να ρυθμιστούν από τη γραμμή κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Climate pane

Γραμμή κλιματισμού με 2-ζωνικό κλιματισμό. Η γραμμή κλιματισμού με 1-ζωνικό κλιματισμό έχει ορισμένες διαφορές ως προς τη θέση των χειριστηρίων.

Χειριστήρια θερμοκρασίας για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει 1-ζωνικό κλιματισμό, το χειριστήριο βρίσκεται δεξιά του κεντρικού κουμπιού. Με το μη αυτόματο σύστημα κλιματισμού, δεν εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία, μόνο μια κλίμακα.

.
Χειριστήρια για θερμαινόμενο* και αεριζόμενο* κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, καθώς και για θερμαινόμενο τιμόνι*

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει 1-ζωνικό κλιματισμό, τα κουμπιά βρίσκονται τέρμα αριστερά και δεξιά στη γραμμή κλιματισμού.

.
Κουμπί για πρόσβαση στην προβολή κλιματισμού. Το γραφικό σύμβολο στο κουμπί δείχνει τις ενεργοποιημένες ρυθμίσεις κλιματισμού.

Προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη

Κύριο σύστημα κλιματισμού

Εκτός από τις λειτουργίες της γραμμής κλιματισμού, μπορείτε να χειριστείτε άλλες βασικές λειτουργίες κλιματισμού στην καρτέλα Κύριο σύστημα κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Main climate screen
Max , Ηλεκτρικό, Πίσω - Χειριστήρια για την αποθάμβωση των παραθύρων και των εξωτερικών καθρεπτών.
AC - Χειριστήρια για τον κλιματισμό.
Ανακυκλφ - Χειριστήρια για την ανακυκλοφορία αέρα.
Χειριστήρια για την κατανομή αέρα.
Χειριστήριο ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα (με 2-ζωνικό κλιματισμό, το χειριστήριο χρησιμοποιείται από κοινού με το πίσω κάθισμα).
AUTO - Αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού

Μη διαθέσιμη με μη αυτόματο σύστημα κλιματισμού.

.

Κλιματισμός κατά την στάθμευση*

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί από την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.

Διακόπτες κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει θερμαινόμενα πίσω καθίσματα*, υπάρχουν κουμπιά στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας για τη ρύθμισή τους.


Σας βοήθησε αυτό;