Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Προκαταρκτικός κλιματισμός

6 Αποτελέσματα

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε ο προκαταρκτικός κλιματισμός να τίθεται εκτός λειτουργίας μια προκαθορισμένη ώρα.

Έναρξη/τερματισμός προκαταρκτικού κλιματισμού*

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός θερμαίνει τον χώρο επιβατών και τον κινητήρα ή εξαερίζει τον χώρο επιβατών πριν οδηγήσετε. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη ή από κινητό τηλέφωνο.

Προσθήκη και τροποποίηση της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ο χρονοδιακόπτης για τον προκαταρκτικό κλιματισμό μπορεί να διαχειριστεί έως 8 ρυθμίσεις ώρας.

Προκαταρκτικός κλιματισμός*

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός του αυτοκινήτου πριν από την οδήγηση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της φθοράς και των ενεργειακών αναγκών στη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Διαγραφή της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια ρύθμιση ώρας στον χρονοδιακόπτη για τον προκαταρκτικό κλιματισμό ανάλογα με τις ανάγκες.