Σύστημα κλιματισμού στάθμευσης

Σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση θερμαίνει τον χώρο επιβατών όσο χρειάζεται πριν από την οδήγηση, αν ο προκαταρκτικός κλιματισμός του αυτοκινήτου είναι ενεργοποιημένος.

Το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση είναι μία από τις δύο υπολειτουργίες του συστήματος προθέρμανσης του αυτοκινήτου. Ο θερμαντήρας είναι τοποθετημένος στον χώρο του κινητήρα.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Αυτή η λυχνία ανάβει στην οθόνη του οδηγού όταν το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση είναι ενεργό.

Σημείωση

Όταν το σύστημα προθέρμανσης βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να εκλύεται καπνός κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και να ακούγεται ένας χαμηλός βόμβος. Μπορεί επίσης να ακούγεται ένας ήχος τικ από την αντλία καυσίμου από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση τίθεται αυτόματα σε λειτουργία αν ο προκαταρκτικός κλιματισμός* του συστήματος κλιματισμού στάθμευσης είναι ενεργοποιημένος και ο χώρος επιβατών χρειάζεται να προθερμανθεί.

Απενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέλθει η ώρα που έχει οριστεί στον χρονοδιακόπτη ή η μέγιστη λειτουργία του συστήματος προθέρμανσης, ή αν το αυτοκίνητο επανεκκινηθεί.

Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης είναι 40 λεπτά.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στο κανονικό ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία εκκίνησης είναι επαρκώς φορτισμένη, αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.

Σημαντικό

Η επανειλημμένη χρήση του συστήματος προθέρμανσης κατά τη στάθμευση σε συνδυασμό με σύντομες διαδρομές μπορεί να αποφορτίσει την μπαταρία και να προκαλέσει προβλήματα κατά την εκκίνηση.

Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα προθέρμανσης τακτικά, τότε πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητο για όσο χρονικό διάστημα ήταν ενεργό το σύστημα προθέρμανσης, για να διασφαλιστεί ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου θα επαναφορτιστεί τόσο όσο αποφορτίστηκε λόγω της χρήσης του συστήματος προθέρμανσης κατά τη στάθμευση. Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση χρησιμοποιείται το πολύ έως 30 λεπτά κάθε φορά.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμό αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα προθέρμανσης*:

  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.

Προειδοποίηση

Αν υπάρχει οσμή καυσίμου, ασυνήθιστες ποσότητες καπνού, μαύρος καπνός ή ασυνήθιστοι ήχοι από το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση, θέστε το σύστημα προθέρμανσης εκτός λειτουργίας και, αν είναι εφικτό, αφαιρέστε τη σχετική ασφάλεια. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για επισκευή.


Σας βοήθησε αυτό;