Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

11 Αποτελέσματα

Volvo On Call* στο εξωτερικό

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Οι υπηρεσίες του Volvo On Call μπορεί να διαφέρουν όταν οδηγείτε σε διαφορετικές χώρες.

Διαθεσιμότητα Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λειτουργίες του συστήματος Volvo On Call είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα αφαιρεθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Υπηρεσίες Volvo On Call* ανά αγορά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών στις οποίες είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Volvo On Call.

Κωδικός PIN για Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείται ένας κωδικός PIN, για να αναγνωρίζεται ότι ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί υπηρεσίες Volvo On Call σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Εισαγωγή στο Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αυτό το άρθρο περιγράφει όσα χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Volvo On Call.

Αλλαγή κατόχου για αυτοκίνητα με Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να ακυρωθεί η υπηρεσία Volvo On Call.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call*, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Αγορές Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών με Volvo On Call. Λόγω τύπου κάθε αγοράς, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε αγορά περιγράφονται ξεχωριστά και παρατίθενται στην περιγραφή κάθε υπηρεσίας.

Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν το αυτοκίνητο απενεργοποιηθεί, η κύρια μπαταρία υποκαθίσταται από την εφεδρική μπαταρία Volvo On Call.

Αριθμός τηλεφώνου για το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018