Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

11 Αποτελέσματα

Volvo On Call* στο εξωτερικό

Οι υπηρεσίες του Volvo On Call μπορεί να διαφέρουν όταν οδηγείτε σε διαφορετικές χώρες.

Διαθεσιμότητα Volvo On Call

Οι λειτουργίες του συστήματος Volvo On Call είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα αφαιρεθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Υπηρεσίες Volvo On Call* ανά αγορά

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών στις οποίες είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Volvo On Call.

Κωδικός PIN για Volvo On Call

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείται ένας κωδικός PIN, για να αναγνωρίζεται ότι ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί υπηρεσίες Volvo On Call σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Εισαγωγή στο Volvo On Call*

Αυτό το άρθρο περιγράφει όσα χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Volvo On Call.

Αλλαγή κατόχου για αυτοκίνητα με Volvo On Call

Μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να ακυρωθεί η υπηρεσία Volvo On Call.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call*, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Αγορές Volvo On Call*

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών με Volvo On Call. Λόγω τύπου κάθε αγοράς, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε αγορά περιγράφονται ξεχωριστά και παρατίθενται στην περιγραφή κάθε υπηρεσίας.

Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call*

Αν το αυτοκίνητο απενεργοποιηθεί, η κύρια μπαταρία υποκαθίσταται από την εφεδρική μπαταρία Volvo On Call.

Αριθμός τηλεφώνου για το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call