Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Υπηρεσίες Volvo On Call

11 Αποτελέσματα

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και κλείδωμα με το Volvo On Call

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο από απόσταση μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call. Μπορείτε επίσης να το κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Αναγγελία κλοπής με το Volvo On Call*

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του αυτοκινήτου, ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει ένα μήνυμα ώθησης (push) στην εφαρμογή Volvo On Call και ένα μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στον εξουσιοδοτημένο διανομέα.

Εξυπηρέτηση πελατών μέσω Volvo On Call*

Πατήστε το κουμπί ON CALL για απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις πελατών.

Άνεση και δυνατότητα χειρισμού με την εφαρμογή Volvo On Call

Οι χρήστες του Volvo On Call μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνούν με το αυτοκίνητό τους μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος με Volvo On Call*

Αν υπάρχει υπόνοια ότι το αυτοκίνητο έχει κλαπεί, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call μέσω της εφαρμογής Volvo On Call ή μέσω τηλεφώνου για να γίνει προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκινήτου.

Απομακρυσμένη ακινητοποίηση οχήματος με Volvo On Call*

Αν το αυτοκίνητο κλαπεί, μπορεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) από απόσταση.

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo On Call

Πατήστε το κουμπί SOS για να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call*, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Αυτόματη προειδοποίηση σύγκρουσης με το Volvo On Call*

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο αναφέρει το συμβάν αυτόματα στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή στο πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να αποστείλει άμεση βοήθεια.

Βοήθεια στη διάρκεια ταξιδιού με το Volvo On Call

Αν, για παράδειγμα, κλατάρει κάποιο ελαστικό, μείνετε από καύσιμο ή αποφορτιστεί η μπαταρία σας, μπορείτε να καλέσετε βοήθεια με το κουμπί ON CALL ή μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Βοήθεια με το Volvo On Call*

Το Volvo On Call μπορεί να παρέχει πρόσθετη βοήθεια και ασφάλεια σε περίπτωση κλαταρισμένου ελαστικού, αν ο κινητήρας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή σε περίπτωση ατυχήματος.