Υπηρεσίες Volvo On Call

Απομακρυσμένη ακινητοποίηση οχήματος με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν το αυτοκίνητο κλαπεί, μπορεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) από απόσταση.

Αν το αυτοκίνητο έχει κλαπεί, ο/η κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call (τηλεφωνικά ή μέσω της εφαρμογής Volvo On Call) ή με τις αρμόδιες αρχές.

Σημείωση

Αυτό ισχύει επίσης αν το αυτοκίνητο διαρρηχθεί και κλαπεί με το σχετικό κλειδί.

Αφού επικοινωνήσει με τις αρχές, το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call απενεργοποιεί τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά ώστε να αποτραπεί η εκκίνηση του αυτοκινήτου. Το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία μόνο μετά από επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call και όταν εγκριθεί η απαραίτητη επαλήθευση με τον κωδικό PIN. Τότε, το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call πραγματοποιεί την ενεργοποίηση του αυτοκινήτου.


Σας βοήθησε αυτό;