Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

11 Αποτελέσματα

Όταν αλλάζετε ελαστικά

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να αλλάξετε τα ελαστικά του αυτοκινήτου π.χ. με χειμερινά ελαστικά / εφεδρικό τροχό. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες για την αφαίρεση και την τοποθέτηση των τροχών.

Γρύλος*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα για την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού.

Μπουλόνια τροχών

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τα μπουλόνια τροχού χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των τροχών στα μουαγιέ.

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή/και χειμερινών ελαστικών μπορεί να αυξηθεί η πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες.

Χειμερινά ελαστικά

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για χειμερινές οδικές συνθήκες.

Κλαταρισμένο ελαστικό

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ανάψτε τα αλάρμ αν κλατάρει κάποιο ελαστικό του αυτοκινήτου σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων.

Εργαλειοθήκη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, μπορείτε να βρείτε στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.

Εφεδρικός τροχός*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο εφεδρικός τροχός, τύπου Temporary spare, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να αντικαταστήσει προσωρινά ένα τρυπημένο κανονικό ελαστικό.

Αφαίρεση τροχού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οδηγίες για την αφαίρεση τροχού όταν αλλάζετε ελαστικά. Οι αλλαγές τροχών πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σωστά.

Αφαίρεση του εφεδρικού τροχού από το χώρο αποθήκευσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη χρήση του εφεδρικού τροχού.

Τοποθέτηση των τροχών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οδηγίες για την τοποθέτηση τροχού όταν αλλάζετε ελαστικά.