Αλλαγή τροχών

Εφεδρικός τροχός*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο εφεδρικός τροχός, τύπου Temporary spare, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να αντικαταστήσει προσωρινά ένα τρυπημένο κανονικό ελαστικό.

Ο εφεδρικός τροχός έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωρινή χρήση. Αντικαταστήστε τον με κανονικό τροχό το συντομότερο δυνατό.

Τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξουν, όταν χρησιμοποιείται ο εφεδρικός τροχός και η απόσταση από το έδαφος μειωθεί. Μην πλένετε το αυτοκίνητο σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, αν είναι τοποθετημένος ο Temporary Spare.

Η συνιστώμενη πίεση ελαστικών πρέπει να διατηρείται ανεξάρτητα από τη θέση του προσωρινού εφεδρικού τροχού στο αυτοκίνητο.

Αν ο εφεδρικός τροχός υποστεί ζημιά, μπορείτε να αγοράσετε καινούργιο από έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.

Προειδοποίηση

  • Μην υπερβαίνετε ποτέ τα 80 km/h (50 mph) όταν στο αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί εφεδρικός τροχός.
  • Δεν πρέπει ποτέ να οδηγείτε το αυτοκίνητο με περισσότερους από έναν προσωρινούς εφεδρικούς τροχούς.
  • Το αυτοκίνητο μπορεί να έχει διαφορετική οδηγική συμπεριφορά όταν οδηγείτε με τον εφεδρικό τροχό. Πρέπει να αντικαταστήσετε τον εφεδρικό τροχό με κανονικό τροχό το συντομότερο δυνατό.
  • Ο εφεδρικός τροχός είναι μικρότερος από τον κανονικό τροχό, γεγονός που επηρεάζει την απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος. Προσέχετε τα ψηλά κράσπεδα και μην πλένετε το αυτοκίνητο σε αυτόματο πλυντήριο.
  • Τηρείτε τη συνιστώμενη πίεση ελαστικών του κατασκευαστή για τον εφεδρικό τροχό.
  • Στα οχήματα με τετρακίνηση, ο μηχανισμός μετάδοσης στον πίσω άξονα μπορεί να αποσυνδεθεί.
  • Αν ο εφεδρικός τροχός τοποθετηθεί στον μπροστινό άξονα, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσετε και αντιολισθητικές αλυσίδες.
  • Ο εφεδρικός τροχός δεν πρέπει να επισκευάζεται.

Σημαντικό

Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να οδηγείται με ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων ή με εφεδρικό τροχό, εκτός από αυτόν που παρέχεται μαζί με το αυτοκίνητο. Αν χρησιμοποιηθούν τροχοί διαφορετικών διαστάσεων, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο κιβώτιο ταχυτήτων του αυτοκινήτου.

P6-1746-XC40-Spare tyre

Ο εφεδρικός τροχός βρίσκεται μέσα στο χώρο τοποθέτησης εφεδρικού τροχού με την εξωτερική πλευρά προς τα κάτω. Το πλαίσιο αφρώδους υλικού περιέχει όλα τα εργαλεία για την αλλαγή τροχού.


Σας βοήθησε αυτό;