Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Ελαστικά

6 Αποτελέσματα

Φορά περιστροφής ελαστικών

Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα για περιστροφή προς μία μόνο φορά, διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς περιστροφής.

Δείκτες φθοράς πέλματος στα ελαστικά

Οι δείκτες φθοράς πέλματος δείχνουν την κατάσταση του βάθους πέλματος των ελαστικών.

Ελάχιστος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης κατώτατου επιτρεπόμενου φορτίου (LI) και ταχύτητας (SS).

Ονοματολογία διαστάσεων για τα ελαστικά

Κωδικός για τις διαστάσεις ελαστικού, τον δείκτη φορτίου και την κατηγορία ταχύτητας.

Εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών

Οι εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

Ονοματολογία διαστάσεων για τις ζάντες

Οι διαστάσεις των τροχών και των ζαντών παρατίθενται σύμφωνα με τα παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα.