Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών

4 Αποτελέσματα

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) ενεργοποιεί μια προειδοποίηση με μια ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του οδηγού, όταν η πίεση σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Βαθμονόμηση του συστήματος επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), πρέπει να καθοριστεί μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αντικαθιστώνται τα ελαστικά ή που αλλάζει η πίεση των ελαστικών.

Ενέργεια σε περίπτωση προειδοποίησης για χαμηλή πίεση ελαστικών

Όταν το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) ενεργοποιεί μια προειδοποίηση, η πίεση σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή και πρέπει να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες.

Εμφάνιση κατάσταση πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη*

Με το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών, Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη.