Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

4 Αποτελέσματα

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) ενεργοποιεί μια προειδοποίηση με μια ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του οδηγού, όταν η πίεση σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Βαθμονόμηση του συστήματος επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), πρέπει να καθοριστεί μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αντικαθιστώνται τα ελαστικά ή που αλλάζει η πίεση των ελαστικών.

Ενέργεια σε περίπτωση προειδοποίησης για χαμηλή πίεση ελαστικών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) ενεργοποιεί μια προειδοποίηση, η πίεση σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή και πρέπει να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες.

Εμφάνιση κατάσταση πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Με το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών, Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη.