Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών

Εμφάνιση κατάσταση πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Με το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών, Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη.

Έλεγχος κατάστασης

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου στην προβολή εφαρμογών.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Πατήστε TPMS για να εμφανιστεί η κατάσταση των ελαστικών.

P5-1717-XC60-TPMS button in centerdisplay

Ένδειξη κατάστασης

Τα γραφικά στην κεντρική οθόνη δείχνουν την κατάσταση κάθε ελαστικούΣχηματικό διάγραμμα - Η μορφή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου ή το ενημερωμένο λογισμικό..

P5-1717-XC60-TPMS view in centerdisplay

Πράσινο ελαστικό:

 • Η πίεση του ελαστικού υπερβαίνει την οριακή τιμή προειδοποίησης.

Κίτρινο ελαστικό:

 • Η πίεση του ελαστικού είναι πολύ χαμηλή. Σταματήστε και ελέγξτε/διορθώστε την πίεση του ελαστικού, συμπληρώνοντας αέρα το συντομότερο δυνατό. Βαθμονομήστε το σύστημα μετά από τη ρύθμιση της πίεσης ελαστικών.

Όλα τα ελαστικά κίτρινα:

 • Η πίεση είναι πολύ χαμηλή σε δύο ή περισσότερα ελαστικά. Σταματήστε και ελέγξτε/διορθώστε την πίεση των ελαστικών, συμπληρώνοντας αέρα το συντομότερο δυνατό. Βαθμονομήστε το σύστημα μετά από τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Όλα τα ελαστικά γκρι:

 • Βαθμονόμηση σε εξέλιξη.
 • Άγνωστη κατάσταση.

Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε το αυτοκίνητο επί αρκετά λεπτά με ταχύτητα πάνω από 35 km/h(22 mph) για να ενεργοποιηθεί το σύστημα.

Όλα τα ελαστικά γκρι και ένα μήνυμα:

 • Σύστ. πίεσης ελαστικ. Προσωρινά μη διαθέσιμο. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και έπειτα παραμένει σταθερά αναμμένη μετά από 1 λεπτό περίπου. Το σύστημα τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, ενεργοποιήθηκε για λίγο.
 • Σύστ. πίεσης ελαστικ. Απαιτείται σέρβις. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και έπειτα παραμένει σταθερά αναμμένη μετά από 1 λεπτό περίπου. Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο

  Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  .

Σας βοήθησε αυτό;