Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Θέση παιδιού καθίσματος

5 Αποτελέσματα

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων με χρήση των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Τοποθέτηση παιδικού καθίσματος

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Είναι σημαντικό το παιδικό κάθισμα να τοποθετείται στη σωστή θέση στο αυτοκίνητο, γεγονός που εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον τύπο του παιδικού καθίσματος και αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Τοποθέτηση παιδικού καθίσματος ασφαλείας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Είναι σημαντικό να θυμάστε ορισμένα πράγματα όταν τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα, ανάλογα με τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένο το κάθισμα.

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων ISOFIX

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ISOFIX ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων i-Size

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα i-Size ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.