Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019

Adaptive cruise control

15 Αποτελέσματα

Adaptive cruise control*

Το Adaptive cruise control (ACC* ) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με μια προκαθορισμένη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.

Αλλαγή στόχου με το Adaptive cruise control

Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το Adaptive cruise control (ACC* ) διαθέτει λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

Ενεργοποίηση και έναρξη του Adaptive Cruise Control

Το Adaptive cruise control (ACC* ) πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια να τεθεί σε λειτουργία για να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση.

Αυτόματη πέδηση με το Adaptive cruise control

Το Adaptive cruise control (ACC* ) διαθέτει μια ειδική λειτουργία πέδησης για τις περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε αργή κυκλοφορία και όταν είναι σταματημένο.

Εναλλαγή μεταξύ Cruise control και Adaptive cruise control

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Adaptive Cruise Control (ACC* .

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control

Στην οθόνη του οδηγού ή/και στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control (ACC* ).

Περιορισμοί για το Adaptive cruise control

Το Adaptive cruise control (ACC* ) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Adaptive cruise control και Προειδοποιητικό σήμα κινδύνου σύγκρουσης

Το Adaptive cruise control μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό, αν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα ξαφνικά μειωθεί υπερβολικά.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ για το Adaptive cruise control αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*, η προειδοποίηση εμφανίζεται στο παρμπρίζ με ένα σύμβολο που αναβοσβήνει.

Απενεργοποίηση/επανενεργοποίηση του Adaptive Cruise Control

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Adaptive cruise control (ACC* ) έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Διαχείριση της ταχύτητας με το Adaptive Cruise Control

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στο Adaptive cruise control (ACC* ).

Ρύθμιση χρονικού διαστήματος προσέγγισης για το Adaptive cruise control

Στο Adaptive Cruise Control (ACC* ) μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές χρονικές αποστάσεις προσέγγισης.

Υποβοήθηση προσπέρασης με Adaptive cruise control

Το Adaptive cruise control (ACC* ) μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν προσπερνά άλλα οχήματα.

Έναρξη υποβοήθησης προσπέρασης με το Adaptive cruise control

Για την υποβοήθηση προσπέρασης πρέπει να ισχύει μια σειρά από προϋποθέσεις.

Περιορισμοί για την υποβοήθηση προσπέρασης με Adaptive cruise control

Η λειτουργία υποβοήθησης προσπέρασης μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.