Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019

Απόσταση προειδοποίησης

5 Αποτελέσματα

Προειδοποίηση απόστασης*

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης* μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να παρατηρήσει ότι η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μπορεί να είναι πολύ μικρή.Ωστόσο, προϋπόθεση αποτελεί το αυτοκίνητο να διαθέτει Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head‐up display) για να εμφανιστεί η προειδοποίηση απόστασης, η οποία στη συνέχεια εμφανίζεται ως ένα σύμβολο στο παρμπρίζ, αρκεί η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα να είναι μικρότερη από την προεπιλεγμένη τιμή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Προειδοποίησης απόστασης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης* .

Ρύθμιση χρονικού διαστήματος προσέγγισης για την Προειδοποίηση απόστασης

Η λειτουργία Προειδοποίηση απόστασης* μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικές χρονικές αποστάσεις.

Περιορισμοί για τη λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης* μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ για την Προειδοποίηση απόστασης

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) *, στο παρμπρίζ προβάλλεται ένα σύμβολο για όση ώρα η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη από την προκαθορισμένη τιμή.