Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

4 Αποτελέσματα

Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία του Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) βοηθά τον οδηγό να προσαρμόζει τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου στο όριο ταχύτητας των οδικών σημάτων.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) ως συμπλήρωμα του ρυθμιστή ταχύτητας (SL).

Αλλαγή της ανοχής για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα ανοχής.

Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο αυτόματος περιορισμός ταχύτητας (ASL) επενεργεί χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία RSI - όχι από τα οδικά σήματα ορίων ταχύτητας που περνά το αυτοκίνητο.