Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Αλλαγή της ανοχής για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αλλαγή της ανοχής για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα ανοχής.

Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης/μείωσης του ορίου ταχύτητας του οδικού σήματος. Αν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο ακολουθεί ένα όριο ταχύτητας οδικού σήματος 70 km/h (43 mph), ο οδηγός μπορεί αντί αυτού να επιτρέψει στο αυτοκίνητο να διατηρεί ταχύτητα 75 km/h (47 mph).

P5-1546-ASL rattknappar

Κουμπιά και σύμβολα για τις λειτουργίεςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου..

Πατήστε το κουμπί (1) στο τιμόνι μέχρι η ένδειξη 70 km/h (43 mph) στο κέντρο του ταχύμετρου (4) να αλλάξει σε 75 km/h (47 mph).

Τότε, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί την επιλεγμένη ανοχή 5 km/h (4 mph), αρκεί τα οδικά σήματα που συναντά το όχημα να δείχνουν 70 km/h (43 mph).

Το περιθώριο ταχύτητας τηρείται μέχρι το αυτοκίνητο να περάσει από κάποιο οδικό σήμα με χαμηλότερη ή υψηλότερη ταχύτητα - τότε το αυτοκίνητο ακολουθεί αντί αυτού το νέο όριο ταχύτητας του οδικού σήματος και το περιθώριο ταχύτητας διαγράφεται από τη μνήμη.

Αν η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης*Πληροφορίες οδικής σήμανσης - RSI είναι ενεργοποιημένη, το όριο ταχύτητας του οδικού σήματος θα εμφανιστεί επίσης με μια έγχρωμη ένδειξη στο ταχύμετρο.

Το περιθώριο ταχύτητας αλλάζει όπως η ρύθμιση για την ταχύτητα στον Ρυθμιστή ταχύτητας.

Σημείωση

Η μέγιστη επιλέξιμη ανοχή είναι +/- 10 km/h (5 mph).


Σας βοήθησε αυτό;