Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ο αυτόματος περιορισμός ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) επενεργεί χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία RSIΠληροφορίες οδικής σήμανσης - RSI - όχι από τα οδικά σήματα ορίων ταχύτητας που περνά το αυτοκίνητο.

Αν το RSIΠληροφορίες οδικής σήμανσης - RSI δεν μπορεί να ερμηνεύσει και να παράσχει πληροφορίες ταχύτητας στο ASL, τότε το ASL τίθεται σε κατάσταση αναμονής και μεταβαίνει στο SL. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οδηγός πρέπει να παρέμβει και να φρενάρει μέχρι την κατάλληλη ταχύτητα.

Το ASL θα επανενεργοποιηθεί όταν η λειτουργία RSIΠληροφορίες οδικής σήμανσης - RSI μπορεί ξανά να ερμηνεύσει και να παράσχει πληροφορίες ταχύτητας στο ASL.

Βλ. επίσης ενότητα "Περιορισμοί για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης".


Σας βοήθησε αυτό;