Ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης

Στάθμευση με το Ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στάθμευση με το Ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Το Active Park Assist Pilot (PAP Park Assist Pilot) βοηθά τον οδηγό να σταθμεύσει σε τρία βήματα. Η λειτουργία μπορεί επίσης να βοηθήσει τον οδηγό να βγει από έναν χώρο στάθμευσης.

Σημείωση

Η λειτουργία PAP μετρά τον χώρο και κατευθύνει το αυτοκίνητο - αυτό που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι:

 • να προσέχει τον χώρο γύρω από το αυτοκίνητο
 • να ακολουθεί τις οδηγίες στην κεντρική οθόνη
 • επιλέξτε ταχύτητα (οπισθοπορείας/εμπροσθοπορείας) - ένας ήχος "ping" ακούγεται ως ένδειξη ότι ο οδηγός πρέπει να αλλάξει ταχύτητα
 • να ελέγχει και να διατηρεί ταχύτητα ασφαλείας
 • να πατά φρένο και να σταματά το αυτοκίνητο.

Στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται σύμβολα, γραφικά ή/και κείμενο όταν πρόκειται να εκτελεστούν τα διαφορετικά βήματα.

Το PAP μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία:

 • Δεν υπάρχει συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο στο αυτοκίνητο
 • Η ταχύτητα πρέπει να είναι μικρότερη από 30 km/h (20 mph).

Σημείωση

Η απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τους χώρους στάθμευσης πρέπει να είναι 0,5-1,5 μέτρα (1,6-5,0 ft) όσο το σύστημα PAP αναζητά χώρο στάθμευσης.

Στάθμευση

Το PAP σταθμεύει το αυτοκίνητο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Εντοπίζεται θέση στάθμευσης και μετρώνται οι διαστάσεις της.
 2. Το σύστημα κατευθύνει το αυτοκίνητο μέσα στη θέση στάθμευσης με την όπισθεν.
 3. Το αυτοκίνητο τοποθετείται μέσα στον χώρο - το σύστημα μπορεί τότε να ζητήσει από τον οδηγό να αλλάξει σχέση.

Εύρεση και μέτρηση χώρων στάθμευσης

P5-1507-PAP symbol På-Av

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη.

Είναι επίσης προσβάσιμη από τις προβολές της κάμερας.

P5-1507-Parallel parking Scan + Stop

Αρχή λειτουργίας για την παράλληλη στάθμευση.

P5-1507-Perpendicular parking Scan + Stop PAP

Αρχή λειτουργίας για την κάθετη στάθμευση.

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

Δεν πρέπει να οδηγείτε με ταχύτητα πάνω από 30 km/h (20 mph) όταν θέλετε να σταθμεύσετε παράλληλα ή πάνω από 20 km/h (12 mph) όταν θέλετε να σταθμεύσετε κάθετα.

Πατήστε στο κουμπί Είσοδος σε θέση στάθμευσης στην προβολή λειτουργιών ή στην προβολή κάμερας.

Η λειτουργία PAP αναζητά θέση στάθμευσης και ελέγχει αν είναι αρκετά μεγάλη.

Προετοιμαστείτε να σταματήσετε το αυτοκίνητο, όταν το γράφημα και το κείμενο στην κεντρική οθόνη αναφέρει ότι βρέθηκε κατάλληλη θέση στάθμευσης.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Επιλέξτε Παράλληλη στάθμ ή Κάθετη στάθμευση και επιλέξτε όπισθεν.

Σημείωση

Η λειτουργία PAP αναζητά χώρο στάθμευσης στην περιοχή, εμφανίζει οδηγίες και καθοδηγεί το αυτοκίνητο μέσα στη θέση στάθμευσης προς την πλευρά του συνοδηγού. Ωστόσο εάν χρειαστεί, το αυτοκίνητο μπορεί επίσης να σταθμεύσει στην πλευρά του δρόμου που βρίσκεται ο οδηγός:

 • Ανάψτε τα φλας για την πλευρά του οδηγού - τότε το σύστημα θα αναζητήσει χώρο στάθμευσης σε αυτή την πλευρά του αυτοκινήτου.

Είσοδος στον χώρο στάθμευσης με την όπισθεν

P5-1507-Parallel parking reverse

Παράλληλα.

P5-1507-Perpendicular parking reverse PAP

Κάθετα.

Κάντε τα παρακάτω για να εισέλθετε με την όπισθεν στον χώρο στάθμευσης:

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος πίσω από το αυτοκίνητο είναι ελεύθερος, και επιλέξτε την όπισθεν.

Κινηθείτε με την όπισθεν αργά και προσεκτικά χωρίς να πιάνετε το τιμόνι - και με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 7 km/h (4 mph).

Προετοιμαστείτε να σταματήσετε το αυτοκίνητο, όταν σας δώσει σχετική οδηγία το γράφημα και το κείμενο στην κεντρική οθόνη.

Σημείωση

 • Μη βάζετε τα χέρια σας στο τιμόνι όταν η λειτουργία PAP είναι ενεργοποιημένη.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι δεν εμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο και ότι περιστρέφεται ελεύθερα.
 • Για βέλτιστα αποτελέσματα - Περιμένετε μέχρι το τιμόνι να στρίψει πριν αρχίσετε να κινείστε προς τα πίσω/εμπρός.

Τοποθέτηση του αυτοκινήτου μέσα στον χώρο στάθμευσης

P5-1507-Parallel parking fixation

Παράλληλα.

P5-1507-Perpendicular parking fixation PAP

Κάθετα.

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D, περιμένετε μέχρι να στρίψει το τιμόνι και οδηγήστε αργά προς τα εμπρός.

Προετοιμαστείτε να σταματήσετε το αυτοκίνητο, όταν σας δώσει σχετική οδηγία το γράφημα και το κείμενο στην κεντρική οθόνη.

Επιλέξτε όπισθεν και οδηγήστε αργά προς τα πίσω.

Προετοιμαστείτε να σταματήσετε το αυτοκίνητο, όταν σας δώσει σχετική οδηγία το γράφημα και το κείμενο στην κεντρική οθόνη.

Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα και τα γραφικά και το μήνυμα δείχνουν ότι η διαδικασία στάθμευσης ολοκληρώθηκε. Μπορεί να χρειαστεί ο οδηγός να διορθώσει τη θέση του αυτοκινήτου. Μόνο ο οδηγός μπορεί να προσδιορίσει αν το αυτοκίνητο είναι σωστά σταθμευμένο.

Σημαντικό

Η απόσταση προειδοποίησης είναι μικρότερη όταν οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται από το σύστημα PAP από ό,τι όταν χρησιμοποιούνται από το σύστημα Park Assist.


Σας βοήθησε αυτό;