Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

Περιορισμοί για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Περιορισμοί για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης δεν μπορεί να ανιχνεύει τα πάντα σε όλες τις περιπτώσεις και, για τον λόγο αυτό, η λειτουργία της μπορεί να είναι περιορισμένη.

Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω παραδείγματα περιορισμών της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης:

Προειδοποίηση

P5-1717-Knapp-PAC Kopplat släp

Προσέχετε ιδιαίτερα όταν κινείστε με την όπισθεν όταν αυτό το σύμβολο είναι αναμμένο, αν υπάρχει προσαρτημένο τρέιλερ, βάση ποδηλάτων ή παρόμοιο σύστημα ηλεκτρικά συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Το σύμβολο ανάβει ως ένδειξη ότι οι πίσω αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης είναι απενεργοποιημένοι και σας προειδοποιούν για την ύπαρξη αντικειμένων.

Σημείωση

Εάν στο πίσω μέρος του οχήματος τοποθετηθεί βάση για ποδήλατα ή άλλο αξεσουάρ, το οπτικό πεδίο της κάμερας μπορεί να εμποδίζεται.

Τυφλά σημεία

P5-1617-PAC 360-All camera-views

Υπάρχουν "τυφλά" σημεία ανάμεσα στα πεδία ορατότητας της κάμερας.

Στην προβολή 360°, τα εμπόδια/αντικείμενα μπορεί να “εξαφανίζονται” στα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στις κάμερες.

Προειδοποίηση

Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει η πιθανότητα, ακόμη κι αν εμποδίζεται μόνο ένα σχετικά μικρό τμήμα της εικόνας, ο χώρος που δεν απεικονίζεται να είναι μεγάλος. Για τον λόγο αυτό, ένα εμπόδιο μπορεί να μην ανιχνευτεί παρά μόνο όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει πολύ κοντά.

Ελαττωματική κάμερα

P5-1617-PAC 360-camera out of order

Αν ένα τμήμα της κάμερας είναι μαύρο και περιέχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι η κάμερα δεν λειτουργεί.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα.

P5-1617-PAC 360-view w defect camera

Η αριστερή κάμερα του αυτοκινήτου δεν λειτουργεί.

Μαύρο τμήμα κάμερας

Μαύρο τμήμα κάμερας μπορεί να εμφανίζεται επίσης στις παρακάτω περιπτώσεις, ωστόσο χωρίς το σύμβολο ελαττωματικής κάμερας:

  • ανοικτή πόρτα
  • ανοικτή πόρτα χώρου αποσκευών
  • αναδιπλωμένος εξωτερικός καθρέπτης.

Συνθήκες φωτισμού

Η εικόνα της κάμερας ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, η φωτεινότητα και η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά. Σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να μην είναι πολύ καλή.


Σας βοήθησε αυτό;