Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019

Μονάδα κάμερας και ραντάρ

7 Αποτελέσματα

Μονάδα κάμερας

Η μονάδα της κάμερας χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού και ο ρόλος της είναι για παράδειγμα να ανιχνεύει διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας ή σήματα οδικής κυκλοφορίας.

Συνιστώμενη συντήρηση της κάμερας

Για να λειτουργεί σωστά η μονάδα ραντάρ και κάμερας, το παρμπρίζ μπροστά από τη μονάδα πρέπει να διατηρείται καθαρό, χωρίς βρομιά, πάγο και χιόνι, και να καθαρίζεται τακτικά με νερό και σαμπουάν αυτοκινήτου.

Περιορισμοί για τη μονάδα κάμερας

Η μονάδα κάμερας έχει συγκεκριμένους περιορισμούς - που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα.

Μονάδα ραντάρ

Η μονάδα ραντάρ χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ο ρόλος της είναι να ανιχνεύει άλλα οχήματα.

Συνιστώμενη συντήρηση του ραντάρ

Περιορισμοί για τη συσκευή ραντάρ

Η μονάδα του ραντάρ έχει συγκεκριμένους περιορισμούς - που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα.

Έγκριση τύπου για τη συσκευή ραντάρ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την έγκριση τύπου για τις μονάδες ραντάρ του αυτοκινήτου στις λειτουργίες ACC* .