Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

8 Αποτελέσματα

Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI) μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό να παρατηρεί τα οδικά σήματα ταχύτητας και συγκεκριμένα απαγορευτικά σήματα.

Πληροφορίες οδικής σήμανσης και Sensus Navigation

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των πληροφοριών οδικής σήμανσης

Περιορισμοί για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πληροφορίες σημάτων κυκλοφορίας με πληροφορίες κάμερας ελέγχου ταχύτητας

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει RSI και Sensus Navigation, μπορεί να παράσχει πληροφορίες στην οθόνη του οδηγού για κάμερες ελέγχου ταχύτητας που βρίσκονται παρακάτω στη διαδρομή.

Πληροφορίες οδικής σήμανσης με Προειδοποίηση ταχύτητας και Ρυθμίσεις

Η επιμέρους λειτουργία Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας για RSI είναι επιλέξιμη - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προειδοποίησης ταχύτητας στις Πληροφορίες οδικής σήμανσης

Πληροφορίες οδικής σήμανσης και ένδειξη σημάτων

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI) εμφανίζει τα οδικά σήματα με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το σήμα και την κατάσταση.