Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

7 Αποτελέσματα

Ρυθμιστής ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL) μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αντίστροφο Cruise control - ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα του ρυθμιστή ταχύτητας.

Ενεργοποίηση και εκκίνηση του ρυθμιστή ταχύτητας:

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SL) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL).

Διαχείριση της ταχύτητας για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στον ρυθμιστή ταχύτητας (SL).

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Επανενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας από την κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL), όταν τον έχετε απενεργοποιήσει προσωρινά και τον έχετε θέσει σε κατάσταση αναμονής.

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας και μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.