Ρυθμιστής ταχύτητας

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter).

P5-1546-SL rattknappar-2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Για να απενεργοποιήσετε το Cruise control:

Πατήστε το κουμπί (2) στο τιμόνι.

Ο ρυθμιστής ταχύτητας τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε το κουμπί (1) ή (3) στο τιμόνι για να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία.

Το σύμβολο και η ενδεικτική λυχνία της οθόνης του οδηγού για τον ρυθμιστή ταχύτητας (4) σβήνουν - τότε η προκαθορισμένη/αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα διαγράφεται.

Πατήστε ξανά το κουμπί (2) στο τιμόνι.

Μια άλλη λειτουργία ενεργοποιείται.


Σας βοήθησε αυτό;