Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

13 Αποτελέσματα

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο ρόλος της λειτουργίας Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης είναι να βοηθήσει τον οδηγό να μειώσει τον κίνδυνο το αυτοκίνητο να εκτραπεί ακούσια από τη λωρίδα του ή/και να συγκρουστεί με άλλο όχημα ή αντικείμενο, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά στη λωρίδα του ή/και διορθώνοντας την πορεία του.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία.

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τη λωρίδα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο σκοπός της επιμέρους λειτουργίας είναι να βοηθά τον οδηγό να μειώσει τον κίνδυνο το αυτοκίνητο να εκτραπεί ακούσια από τον δρόμο, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά μέσα στον δρόμο.

Βαθμός υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία, όταν ενεργοποιείται, μπορεί να παρέμβει με δύο τρόπους:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποβοήθησης οδήγησης σε περίπτωση κινδύνου εκτροπής εκτός δρόμου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Περιορισμοί για την υποβοήθηση διεύθυνσης αν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σε ορισμένες απαιτητικές συνθήκες, η λειτουργία μπορεί να δυσκολεύεται να βοηθήσει τον οδηγό σωστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η επιμέρους λειτουργία μπορεί να βοηθήσει έναν αφηρημένο οδηγό, ο οποίος δεν έχει προσέξει ότι το αυτοκίνητο τείνει να περάσει στην αντίθετη λωρίδα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Βοήθειας σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης με αντιθέτως ερχόμενο όχημα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Περιορισμοί υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ορισμένες φορές, η λειτουργία μπορεί να είναι περιορισμένη και να μην παρέμβει στις παρακάτω περιπτώσεις για παράδειγμα:

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η επιμέρους λειτουργία μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό αν έχει αποσπαστεί η προσοχή του, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο πρόκειται να διασχίσει τη λωρίδα του την ώρα που πλησιάζει ένα επερχόμενο όχημα, είτε από πίσω του ή σε τυφλό σημείο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Περιορισμοί για την Υποβοήθηση διεύθυνσης αν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ορισμένες φορές, η λειτουργία μπορεί να είναι περιορισμένη και να μην παρέμβει στις παρακάτω περιπτώσεις για παράδειγμα: