Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-1717-LKA Kollisionsrisk På-Av-Knapp

Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης

Αυτόματη παρέμβαση

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιηθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα στον οδηγό, το οποίο τον ενημερώνει ότι το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Αισθητήρ. παρμπρίζ

Αισθητήρας καλυμμένος, βλ. Εγχειρίδιο κατόχου

Η ικανότητα της κάμερας να σαρώνει το οδόστρωμα μπροστά από το αυτοκίνητο υποβαθμίζεται.

Μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί που βρίσκεται στο κέντρο στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αν το μήνυμα παραμείνει: Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;