Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποβοήθησης οδήγησης σε περίπτωση κινδύνου εκτροπής εκτός δρόμου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποβοήθησης οδήγησης σε περίπτωση κινδύνου εκτροπής εκτός δρόμου

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

P5-1717-LKA Kollisionsrisk På-Av-Knapp

Εναλλαγή μεταξύ Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης με αυτό το κουμπί στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Σημείωση

Όταν η λειτουργία Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης απενεργοποιηθεί, όλες οι επιμέρους λειτουργίες απενεργοποιούνται:

  • Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τη λωρίδα
  • Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος επερχόμενης σύγκρουσης
  • Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης*

Παρότι ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη λειτουργία, συνιστάται η λειτουργία να είναι πάντοτε ενεργοποιημένη καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις βελτιώνει την οδηγική ασφάλεια.


Σας βοήθησε αυτό;