Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Παράκαμψη του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Παράκαμψη του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης δεν λειτουργεί, μπορείτε να παρακάμψετε το Αλκοτέστ για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Για απενεργοποίηση μέσω του αντίστοιχου Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, ανατρέξτε στις σχετικές, ξεχωριστές οδηγίες.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας παράκαμψης (Bypass)

Σημείωση

Όλες οι ενεργοποιήσεις με παράκαμψη καταχωρούνται και αποθηκεύονται στη μνήμη της μονάδας ελέγχου Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης. Η αναίρεση της παράκαμψης δεν είναι εφικτή.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Φυσήξτε στο Alcolock Να παρακαμφθεί;:

  • Αν εμφανιστεί η ένδειξη "Ακύρωση/Ναι" - επιλέξτε Παράκαμψη πατώντας μία φορά το κουμπί με το δεξί βέλος στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού και στη συνέχεια το κουμπί O.
  • Αν εμφανιστεί η ένδειξη "Ναι" - επιλέξτε Παράκαμψη πατώντας το κουμπί O.

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης έχει πλέον παρακαμφθεί και το αυτοκίνητο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Μπορείτε να επιλέξετε πόσες φορές μπορεί να παρακαμφθεί το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, όταν εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;