Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

6 Αποτελέσματα

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

video

Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο εκκινείται με το κουμπί Start στην κονσόλα δαπέδου, όταν το κλειδί-τηλεχειριστήριο είναι μέσα στον χώρο επιβατών.

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου αυτοκινήτου.

video

Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ανάφλεξης στην επιμήκη κονσόλα.

Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.