Καύσιμο

Δείκτης καυσίμου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Δείκτης καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου στην οθόνη του οδηγού δείχνει τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

P5-1717-All-Fuel gauge in 12 inch DIM

Η μπεζ ζώνη στον δείκτη καυσίμου δείχνει την ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

Όταν η στάθμη καυσίμου είναι χαμηλή και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε καύσιμο σύντομα, το σύμβολο της αντλίας καυσίμου ανάβει και το χρώμα του αλλάζει σε πορτοκαλί. Ο υπολογιστής ταξιδίου δείχνει επίσης την αυτονομία.


Σας βοήθησε αυτό;