Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Κιβώτιο ταχυτήτων

7 Αποτελέσματα

Λειτουργία Kick-down

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το kick-down χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση, π.χ. κατά την προσπέραση.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μετάδοση ισχύος) του αυτοκινήτου ανάμεσα στον κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς. Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι να αλλάζει τη σχέση μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Θέσεις σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το σύστημα επιλέγει την κατάλληλη σχέση έτσι, ώστε η οδήγηση να είναι η βέλτιστη δυνατή. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

Τετρακίνηση*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τετρακίνηση, AWD (All Wheel Drive), σημαίνει ότι και οι τέσσερις τροχοί του αυτοκινήτου περιστρέφονται ταυτόχρονα.

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεγεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.