Εξωτερικός φωτισμός

Μεσαία σκάλα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μεσαία σκάλα

Όταν οδηγείτε με τον περιστρεφόμενο δακτύλιο του μοχλοδιακόπτη στη θέση , οι προβολείς ανάβουν αυτόματα στη μεσαία σκάλα σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι ή όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης.

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam

Περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη στη θέση AUTO.

Με τον περιστρεφόμενο δακτύλιο του μοχλοδιακόπτη στη θέση , η μεσαία σκάλα ανάβει επίσης αυτόματα αν ανάψει το πίσω φως ομίχλης.

Όταν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος του μοχλοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση , η μεσαία σκάλα είναι πάντοτε αναμμένη όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης.

Ανίχνευση σήραγγας

Το αυτοκίνητο ανιχνεύει πότε πρόκειται να εισέλθει σε σήραγγα και μεταβαίνει από τα φώτα πορείας ημέρας στη μεσαία σκάλα.

Λάβετε υπόψη σας ότι ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στον αριστερό μοχλοδιακόπτη πρέπει να βρίσκεται στη θέση για να λειτουργήσει η ανίχνευση σήραγγας.


Σας βοήθησε αυτό;