Φόρτωση

Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Στη θέση επέκτασης, το κάλυμμα του χώρου αποσκευών αποκρύπτει τον χώρο αποσκευών.

Τοποθέτηση του καλύμματος χώρου αποσκευών

Στο μοντέλο αυτοκινήτου XC90 Excellence, το κάλυμμα του χώρου αποσκευών είναι σταθερό και η αφαίρεση/τοποθέτησή του δεν είναι εφικτή.

P5-1507 Load cover

Εισάγετε το ένα από τα ακριανά τμήματα του καλύμματος χώρου αποσκευών στην εσοχή στο πλαϊνό πλαίσιο στον χώρο αποσκευών.

Στη συνέχεια εισάγετε το άλλο ακριανό τμήμα στην εσοχή στο πλαϊνό πλαίσιο στην απέναντι πλευρά.

Πιέστε προς τα κάτω τα ακριανά τμήματα και στις δύο πλευρές - το ένα μετά το άλλο.

Όταν ακούσετε ένα "κλικ" και εξαφανιστεί το κόκκινο σημάδι σε κάθε ακριανό τμήμα, το κάλυμμα χώρου αποσκευών έχει κουμπώσει - βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.

Αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών

Στη θέση σύμπτυξης:

Πατήστε το κουμπί σε ένα από τα ακριανά τμήματα του καλύμματος χώρου αποσκευών όταν έχει συμπτυχθεί και τραβήξτε το προς τα πάνω από αυτό το άκρο.

Σε 7-θέσιο αυτοκίνητο - αποσυνδέστε τα μεταλλικά ελάσματα των ζωνών ασφαλείας της τρίτης σειράς καθισμάτων από τα άγκιστρα πάνω από τα πλαϊνά πλαίσια.

Γείρετε το κάλυμμα προς τα πάνω/έξω προσεκτικά.

Το άλλο ακριανό τμήμα λασκάρει αυτόματα και μπορείτε πλέον να ανασηκώσετε και να αφαιρέσετε το κάλυμμα από τον χώρο αποσκευών.


Σας βοήθησε αυτό;