Χώρος αποσκευών

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Χρησιμοποιήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο για να προειδοποιήσετε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Επίσης ανάψτε τα αλάρμ.

Αποθηκευτικοί χώροι

Το προειδοποιητικό τρίγωνο βρίσκεται στο χώρο στην εσωτερική πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

Άνοιγμα του προειδοποιητικού τριγώνου

P5-1507-warning triangel storage step 1
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3

Ανοίξτε τη θυρίδα γυρίζοντας πρώτα το κουμπί σαράντα πέντε μοίρες και έπειτα τραβώντας τη θυρίδα από τα σημεία στήριξής της στις πάνω και κάτω ακμές.

Πιέστε το μάνταλο που ασφαλίζει το προειδοποιητικό τρίγωνο ελαφρά προς τα δεξιά και αφαιρέστε τη θήκη.

Αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο από τη θήκη, ξεδιπλώστε το και ενώστε τα άκρα του.

Ανοίξτε τα σκέλη του προειδοποιητικού τριγώνου.

Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση του προειδοποιητικού τριγώνου. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλο σημείο ως προς την κυκλοφορία.

Βεβαιωθείτε ότι το προειδοποιητικό τρίγωνο και η θήκη είναι σωστά ασφαλισμένα στον αποθηκευτικό χώρο τους και ότι η θυρίδα είναι τελείως κλειστή μετά τη χρήση.


Σας βοήθησε αυτό;