Χώρος αποσκευών

Προγραμματισμός για το μέγιστο άνοιγμα της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Προγραμματισμός για το μέγιστο άνοιγμα της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών*

Προσαρμόστε το ύψος στο οποίο θα ανοίγει η πόρτα χώρου αποσκευών, αν η οροφή είναι χαμηλή.

Για να ρυθμίσετε το μέγ. άνοιγμα:

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών - σταματήστε την στην ανοικτή θέση.

Σημείωση

Η πόρτα του χώρου αποσκευών μπορεί να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να ανοίγει μόνο από τη μέση και πάνω.

Πατήστε το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Ακούγονται δύο στιγμιαία σήματα ως ένδειξη ότι η καθορισμένη θέση έχει αποθηκευτεί.

Για να επαναρυθμίσετε το μέγ. άνοιγμα:

Ανεβάστε χειροκίνητα την πόρτα του χώρου αποσκευών στην ανώτατη θέση της – πατήστε και κρατήστε πατημένo το κουμπί στην πόρτα του χώρου αποσκευών επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Ακούγονται δύο σήματα ως ένδειξη ότι η καθορισμένη θέση έχει διαγραφεί. Η πόρτα του χώρου αποσκευών θα μετακινείται στη θέση μέγιστη ανοίγματος, όταν ανοίγει.

Σημείωση

  • Εάν το σύστημα λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται αυτόματα για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από 2 λεπτά περίπου.

Σας βοήθησε αυτό;