Ραδιόφωνο

Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Το ραδιόφωνο συντάσσει αυτόματα μια λίστα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρίσκονται στην περιοχή που μεταδίδει το ισχυρότερο σήμα.

P5-1717-Radio library search

Οι αναζητήσιμες παράμετροι εξαρτώνται από την επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων:

  • FM — σταθμός, μουσικό είδος και συχνότητα.
  • DAB* - ομάδες καναλιών (ensemble) και σταθμοί.

Πατήστε το κουμπί Βιβλιοθήκη.

Πατήστε το κουμπί .

Ανοίγει η προβολή αναζήτησης με πληκτρολόγιο.

Εισάγετε τις λέξεις αναζήτησης.

Η αναζήτηση πραγματοποιείται κάθε φορά που εισάγετε έναν χαρακτήρα και τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται κατά κατηγορία.

Μη αυτόµατη αναζήτηση σταθµού

P5-1717-Radio manual tuning

Κατά την αλλαγή σε χειροκίνητο συντονισμό, η ραδιοφωνική συχνότητα δεν αλλάζει πλέον αυτόματα όταν η λήψη του σήματος δεν είναι καλή.

Πατήστε Χειροκίν. Συντονσμ, τραβήξτε τον διακόπτη ή πατήστε ή . Με ένα παρατεταμένο πάτημα, η αναζήτηση μεταπηδά στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό στη ζώνη συχνοτήτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.


Σας βοήθησε αυτό;