Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019

Σύνδεση τηλεφώνου

6 Αποτελέσματα

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth αυτόματα

Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.

video

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth για πρώτη φορά

Συνδέστε ένα τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth στο αυτοκίνητο για να πραγματοποιείτε κλήσεις από το αυτοκίνητο, να στέλνετε/λαμβάνετε μηνύματα, να απολαμβάνετε αναπαραγωγή (πολυ)μέσων ασύρματα και να συνδέετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Αποσύνδεση ενός τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth

Αποσυνδέστε το τηλέφωνο που έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth από το αυτοκίνητο, απενεργοποιώντας το Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

Εναλλαγή ανάμεσα σε τηλέφωνα συνδεδεμένα μέσω Bluetooth

Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth.

Αφαίρεση συσκευών συνδεδεμένων σε Bluetooth

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρέσετε τηλέφωνα από τη λίστα των καταχωρημένων συσκευών Bluetooth, για παράδειγμα.

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth χειροκίνητα

Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.