Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Σύνδεση τηλεφώνου

6 Αποτελέσματα

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth αυτόματα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.

video

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth για πρώτη φορά

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Συνδέστε ένα τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth στο αυτοκίνητο για να πραγματοποιείτε κλήσεις από το αυτοκίνητο, να στέλνετε/λαμβάνετε μηνύματα, να απολαμβάνετε αναπαραγωγή (πολυ)μέσων ασύρματα και να συνδέετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Αποσύνδεση ενός τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αποσυνδέστε το τηλέφωνο που έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth από το αυτοκίνητο, απενεργοποιώντας το Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

Εναλλαγή ανάμεσα σε τηλέφωνα συνδεδεμένα μέσω Bluetooth

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth.

Αφαίρεση συσκευών συνδεδεμένων σε Bluetooth

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρέσετε τηλέφωνα από τη λίστα των καταχωρημένων συσκευών Bluetooth, για παράδειγμα.

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth χειροκίνητα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.