Σύνδεση τηλεφώνου

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth για πρώτη φορά

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth για πρώτη φορά

Συνδέστε ένα τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth στο αυτοκίνητο για να πραγματοποιείτε κλήσεις από το αυτοκίνητο, να στέλνετε/λαμβάνετε μηνύματα, να απολαμβάνετε αναπαραγωγή (πολυ)μέσων ασύρματα και να συνδέετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να έχετε δύο συσκευές Bluetooth συνδεδεμένες ταυτόχρονα - σε αυτή την περίπτωση, η μία από αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ασύρματη αναπαραγωγή. Το τηλέφωνο που συνδέθηκε πιο πρόσφατα θα συνδεθεί αυτόματα, για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή/λήψη μηνυμάτων, αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη χρήση του τηλεφώνου από την επιλογή Συσκευές Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.

Μόλις η συσκευή συνδεθεί/καταχωρηθεί την πρώτη φορά μέσω Bluetooth, δεν χρειάζεται πλέον να είναι ορατή/αναζητήσιμη, απλώς να έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth. Το αυτοκίνητο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 20 συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth.

Υπάρχουν δύο επιλογές για τη σύνδεση. Είτε αναζητήστε το τηλέφωνο από το αυτοκίνητο είτε αναζητήστε το αυτοκίνητο από το τηλέφωνο.

Επιλογή 1 - αναζήτηση τηλεφώνου από το αυτοκίνητο

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι αναζητήσιμο/ορατό μέσω Bluetooth.

Ανοίξτε το τετραγωνίδιο για το τηλέφωνο στην κεντρική οθόνη.

  • Αν δεν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, πατήστε Προσθήκη τηλεφώνου.
  • Αν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, πατήστε Αλλαγή. Στο αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε στο Πρoσθ τηλεφ.

Οι διαθέσιμες συσκευές Bluetooth παρατίθενται σε λίστα. Η λίστα ενημερώνεται καθώς ανιχνεύονται νέες συσκευές.

Αγγίξτε με το δάκτυλο στο όνομα του τηλεφώνου που πρόκειται να συνδεθεί.

Βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος κωδικός αριθμός στο αυτοκίνητο συμφωνεί με τον κωδικό στο τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε Αποδοχή και στα δύο σημεία.

Επιλέξτε στο τηλέφωνο Αποδοχή ή Απόρριψη για τυχόν επιλογές για τις επαφές και τα μηνύματα τηλεφώνου.

Σημείωση

  • Η λειτουργία μηνυμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε ορισμένα τηλέφωνα.
  • Δεν είναι όλα τα κινητά τηλέφωνα πλήρως συμβατά και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν όλα να εμφανίσουν επαφές και μηνύματα στο αυτοκίνητο.

Επιλογή 2 - αναζήτηση αυτοκινήτου από το τηλέφωνο

Ανοίξτε το τετραγωνίδιο για το τηλέφωνο στην κεντρική οθόνη.

  • Αν δεν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, πατήστε Προσθήκη τηλεφώνουΟρισμός αυτοκινήτου ως ανιχνεύσιμο.
  • Αν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, πατήστε Αλλαγή. Στο αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε στο Προσθήκη τηλεφώνουΟρισμός αυτοκινήτου ως ανιχνεύσιμο.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο.

Αναζητήστε στο τηλέφωνο συσκευές Bluetooth.

Οι διαθέσιμες συσκευές Bluetooth παρατίθενται σε λίστα.

Επιλέξτε το όνομα του αυτοκινήτου στο τηλέφωνο.

Στο αυτοκίνητο εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για τη σύνδεση. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση.

Βεβαιωθείτε ότι ο συγκεκριμένος κωδικός αριθμός στο αυτοκίνητο ταιριάζει με αυτόν που εμφανίζεται στην εξωτερική συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε Αποδοχή και στα δύο σημεία.

Επιλέξτε στο τηλέφωνο Αποδοχή ή Απόρριψη για τυχόν επιλογές για τις επαφές και τα μηνύματα τηλεφώνου.

Σημείωση

  • Η λειτουργία μηνυμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε ορισμένα τηλέφωνα.
  • Δεν είναι όλα τα κινητά τηλέφωνα πλήρως συμβατά και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν όλα να εμφανίσουν επαφές και μηνύματα στο αυτοκίνητο.

Σημείωση

Αν το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου αναβαθμιστεί, η σύνδεση μπορεί να διακοπεί. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε το τηλέφωνο από το αυτοκίνητο και επαναλάβετε τη σύνδεση.

Συμβατά τηλέφωνα

Πολλά τηλέφωνα στην αγορά διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ωστόσο δεν είναι όλα πλήρως συμβατά με το αυτοκίνητο. Για τη συμβατότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.volvocars.com.


Σας βοήθησε αυτό;