Τηλέφωνο

Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

Διαχείριση κλήσεων στο αυτοκίνητο για ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

P5/P6-1746-Phone ongoing call

Γενική εικόνα.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων

Ανοίξτε την επιμέρους προβολή για το τηλέφωνο.

Επιλέξτε μια κλήση από: το ιστορικό κλήσεων, εισάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή μέσω της λίστας επαφών. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ή περιήγησης στη λίστα επαφών. Πατήστε στο στη λίστα επαφών για να προσθέσετε μια επαφή στα Αγαπημένα.

Πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις από το μητρώο κλήσεων μέσω του μενού εφαρμογών, το οποίο είναι προσβάσιμο από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι .

Πραγματοποίηση κλήσεων προς πολλά άτομα

Στη διάρκεια μιας κλήσης:

Πατήστε το κουμπί Προσθήκη κλήσης.

Επιλέξτε να πραγματοποιήσετε κλήση από το μητρώο κλήσεων, τα Αγαπημένα ή τη λίστα επαφών.

Πατήστε σε μια καταχώρηση/γραμμή στο μητρώο κλήσεων, ή πατήστε στο δίπλα στην επαφή στη λίστα επαφών.

Πατήστε Εναλλγ σε άλλη κλήσ για εναλλαγή μεταξύ των ατόμων που συνομιλείτε.

Πατήστε για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

Κλήσεις κοινής συνομιλίας

Στη διάρκεια κλήσεων με πολλούς καλούμενους:

Πατήστε Συμμτχ στις κλήσ για να συγχωνευτούν οι ενεργές κλήσεις με πολλούς καλούμενους.

Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις

Οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού και στην κεντρική οθόνη. Για να διαχειριστείτε την κλήση, χρησιμοποιήστε τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι ή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε στο Απάντηση/Απόρριψη.

Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση στη διάρκεια ενεργής κλήσης

Πατήστε στο Απάντηση/Απόρριψη.

Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Κλήση προσωπικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια της εκάστοτε κλήσης πιέστε Προσωπική κλήση και επιλέξτε ρύθμιση:

  • Εκτροπή στο κινητό τηλέφωνο - η λειτουργία ανοιχτής ακρόασης αποσυνδέεται και η κλήση συνεχίζεται στο κινητό τηλέφωνό σας.
  • Μόνο οδηγός - το μικρόφωνο στην οροφή στην πλευρά συνοδηγού απενεργοποιείται και η κλήση συνεχίζεται με τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης του αυτοκινήτου.

Σας βοήθησε αυτό;