Τηλέφωνο

Ρυθμίσεις για συσκευές Bluetooth

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Ρυθμίσεις για συσκευές Bluetooth

Ρυθμίσεις για συσκευές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.

Πατήστε ΕπικοινωνίαΣυσκευές Bluetooth και επιλέξτε ρυθμίσεις:

  • Προσθήκη συσκευής - αρχίζει τη σύζευξη μιας νέας συσκευής.
  • Παλαιότερες συζευγμένες συσκευές – παραθέτει σε λίστα τις καταχωρημένες/συζευγμένες συσκευές.
  • Αφαίρ συσκ - αφαιρεί τη συνδεδεμένη συσκευή.
  • Επιτρεπτές υπηρεσίες για αυτή τη συσκευή - ορίζει επιλογές χρήσης για τη συσκευή: πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή/λήψη μηνυμάτων, συνεχής ροή (streaming) (πολυ)μέσων και σύνδεση στο διαδίκτυο.
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο - συνδέει το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο μέσω της σύνδεσης Bluetooth της συσκευής.

    Σας βοήθησε αυτό;