Βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αναπαραγωγή βίντεο

Η αναπαραγωγή των βίντεο γίνεται μέσω της εφαρμογής USB στην προβολή εφαρμογών.

Σύνδεση μιας πηγής (πολυ)μέσων (συσκευή USB).

Ανοίξτε την εφαρμογή USB από την προβολή εφαρμογών.

Πατήστε στον τίτλο που θέλετε να αναπαραχθεί.

Η αναπαραγωγή αρχίζει.


Σας βοήθησε αυτό;