Λειτουργία μνήμης για το μπροστινό κάθισμα

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* στα κουμπιά μνήμης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τρεις διαφορετικές θέσεις για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης. Τα κουμπιά βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά μίας και των δύο μπροστινών θυρών*.

P5-1507-Memory function front seat door
Κουμπί μνήμης
Κουμπί μνήμης
Κουμπί μνήμης
Κουμπί M για την αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Αποθήκευση θέσης

Ρυθμίστε το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) στη θέση που θέλετε.

Πατήστε το κουμπί M και κρατήστε το πατημένο. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει.

Εντός τριών δευτερολέπτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1, 2 ή 3.

Όταν η θέση έχει αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί M σβήνει.

Αν δεν πατηθεί κανένα από τα κουμπιά μνήμης εντός τριών δευτερολέπτων, η λυχνία στο κουμπί M σβήνει και η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται.

Το κάθισμα, οι εξωτερικοί καθρέπτες ή η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) πρέπει να επαναρυθμιστούν, για να μπορέσει να αποθηκευτεί νέα ρύθμιση στη μνήμη.


Σας βοήθησε αυτό;