Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019

Πίσω κάθισμα

7 Αποτελέσματα

Πίσω κάθισμα

Ανάλογα αν το αυτοκίνητο έχει τρία*, τέσσερα*, πέντε ή επτά* καθίσματα, τα πίσω καθίσματα αποτελούνται είτε από μία είτε από δύο* σειρές. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων αποτελείται από τρία μεμονωμένα καθίσματα, ενώ η τρίτη σειρά καθισμάτων από δύο μεμονωμένα καθίσματα. Περισσότερες πληροφορίες για το Lounge Console* στη σχετική οθόνη.

Οριζόντια ρύθμιση του καθίσματος στη δεύτερη σειρά καθισμάτων*

Σε ένα αυτοκίνητο με 7 καθίσματα*, τα καθίσματα στη δεύτερη σειρά καθισμάτων μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα προς τα εμπρός ή πίσω για να δημιουργηθεί ο βέλτιστος χώρος ποδιών για τους επιβαίνοντες στη δεύτερη και την τρίτη σειρά καθισμάτων. Η οριζόντια ρύθμιση του πίσω καθίσματος σε ένα αυτοκίνητο με 5 καθίσματα δεν είναι εφικτή.

Είσοδος και έξοδος για την τρίτη σειρά καθισμάτων*

Για να μπορείτε να μπείτε και να βγείτε ομαλά και εύκολα από την τρίτη σειρά καθισμάτων*, η δεύτερη σειρά καθισμάτων είναι ρυθμιζόμενη.

Ρύθμιση των προσκέφαλων στη δεύτερη σειρά καθισμάτων

Ρυθμίστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος σύμφωνα με το ύψος του επιβάτη. Κατεβάστε τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα* για καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω.

Αναδίπλωση της πλάτης καθίσματος στη δεύτερη σειρά καθισμάτων

Η δεύτερη σειρά καθισμάτων αποτελείται από τρία μεμονωμένα καθίσματα. Οι πλάτες των καθισμάτων μπορούν να αναδιπλωθούν προς τα εμπρός μεμονωμένα.

Ρύθμιση της κλίσης της πλάτης καθίσματος στη δεύτερη σειρά καθισμάτων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης καθίσματος ξεχωριστά για κάθε κάθισμα στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος στην τρίτη σειρά καθισμάτων*

Η τρίτη σειρά καθισμάτων αποτελείται από δύο μεμονωμένα καθίσματα. Μπορείτε να τα αναδιπλώσετε προς τα εμπρός ξεχωριστά.