Πίσω κάθισμα

Αναδίπλωση της πλάτης καθίσματος στη δεύτερη σειρά καθισμάτων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αναδίπλωση της πλάτης καθίσματος στη δεύτερη σειρά καθισμάτων

Η δεύτερη σειρά καθισμάτων αποτελείται από τρία μεμονωμένα καθίσματα. Οι πλάτες των καθισμάτων μπορούν να αναδιπλωθούν προς τα εμπρός μεμονωμένα.

Προειδοποίηση

  • Ρυθμίστε το κάθισμα και ασφαλίστε το πριν οδηγήσετε. Προσέχετε όταν ρυθμίζετε το κάθισμα. Η ανεξέλεγκτη ή απρόσεκτη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς λόγω παγίδευσης.
  • Όταν φορτώνετε μακριά αντικείμενα, πρέπει πάντοτε να τα προσδένετε καλά για να αποφευχθεί τραυματισμός και ζημιά σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.
  • Σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα και τραβήξτε το χειρόφρενο κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του αυτοκινήτου.
  • Για αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P για να μη μετακινηθεί ακούσια.

Σημαντικό

Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα στο πίσω κάθισμα όταν πρόκειται να αναδιπλώσετε την πλάτη του καθίσματος. Επίσης, οι ζώνες ασφαλείας δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένες στην πόρπη τους. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επένδυση του πίσω καθίσματος.

Σημαντικό

Η έδρα του ενσωματωμένου παιδικού καθίσματος* πρέπει να βρίσκεται στην κάτω θέση για να μπορέσετε να κατεβάσετε την πλάτη του μεσαίου καθίσματος.

Το υποβραχιόνιο* για το μεσαίο κάθισμα πρέπει να είναι ανεβασμένο για να μπορέσετε να κατεβάσετε το κάθισμα.

Σημείωση

Μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε τα μπροστινά καθίσματα προς τα εμπρός ή/και να ρυθμίσετε τις πλάτες των καθισμάτων προς τα πάνω, για να μπορέσετε να αναδιπλώσετε εντελώς τις πλάτες των πίσω καθισμάτων προς τα εμπρός.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να μετακινήσετε τα πίσω καθίσματα προς τα πίσω.

Τα καθίσματα πρέπει να βρίσκονται στην όρθια θέση όταν η δεύτερη σειρά καθισμάτων αναδιπλωθεί, δεν πρέπει να αναδιπλωθούν όταν τα γείρετε προς τα εμπρός για είσοδο/έξοδο των επιβατών από την τρίτη σειρά καθισμάτων.

Μεσαίο κάθισμα

P5-1507-2nd seat row- Folding center seat with strap

Για να αναδιπλώσετε την πλάτη του καθίσματος:

Κατεβάστε το προσκέφαλο χειροκίνητα.

Τραβήξτε τον ιμάντα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μεσαίου καθίσματος.

Κατεβάστε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Η έδρα του καθίσματος αναδιπλώνεται προς τα κάτω/εμπρός όταν αναδιπλωθεί η πλάτη του καθίσματος, για να δημιουργηθεί επίπεδη επιφάνεια.

Για να ανεβάσετε την πλάτη του καθίσματος στην όρθια θέση:

Τραβήξτε τον ιμάντα.

Ανεβάστε την πλάτη του καθίσματος και αφήστε τον ιμάντα. Σύρετε την πλάτη καθίσματος μέχρι να ασφαλιστεί.

Αν είναι απαραίτητο, ανεβάστε το προσκέφαλο.

Ακριανά καθίσματα

P5-1817-XC90+XC90H-2nd seat row-Folding outer seat

Για να αναδιπλώσετε την πλάτη του καθίσματος:

Σημείωση

Όταν κατεβάζετε τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, αρχίζετε πάντοτε από την κανονική θέση του καθίσματος. Μη χρησιμοποιείτε τον μοχλό κατεβάσματος για το κάθισμα, όταν το κάθισμα βρίσκεται στη θέση εισόδου/εξόδου για την τρίτη σειρά καθισμάτων.

Τραβήξτε τη λαβή στο πλάι του καθίσματος προς τα πάνω και κρατήστε την στην ανυψωμένη θέση ενώ κατεβάζετε την πλάτη του καθίσματος.

Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος με το προσκέφαλο δεν έρχεται σε επαφή με το μπροστινό κάθισμα όταν την αναδιπλώσετε. Κατεβάστε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Η έδρα του καθίσματος αναδιπλώνεται προς τα κάτω/εμπρός όταν αναδιπλωθεί η πλάτη του καθίσματος, για να δημιουργηθεί επίπεδη επιφάνεια. Το προσκέφαλο χαμηλώνει αυτόματα όταν αναδιπλωθεί το πίσω κάθισμα.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των καθισμάτων έχουν ασφαλίσει σωστά μετά από την αναδίπλωσή τους.

Για να ανεβάσετε την πλάτη του καθίσματος στην όρθια θέση:

Τραβήξτε τη λαβή στο πλάι του καθίσματος προς τα πάνω και κρατήστε την στην ανυψωμένη θέση ενώ ανεβάζετε την πλάτη του καθίσματος.

Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος με το προσκέφαλο δεν έρχεται σε επαφή με το μπροστινό κάθισμα όταν την ανεβάζετε. Ανεβάστε την πλάτη του καθίσματος και αφήστε τη λαβή.

Πιέστε την πλάτη του καθίσματος μέχρι να ασφαλίσει.

Ανεβάστε το προσκέφαλο χειροκίνητα.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος και το προσκέφαλο στο πίσω κάθισμα έχουν ασφαλίσει σωστά μετά την επαναφορά στην όρθια θέση.

Τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένα όταν κάθονται επιβάτες σε οποιοδήποτε από τα πίσω καθίσματα.

Προειδοποίηση

Τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα της δεύτερης σειράς καθισμάτων πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένα όταν στην τρίτη σειρά καθισμάτων* υπάρχουν επιβάτες.


Σας βοήθησε αυτό;