Πίσω κάθισμα

Είσοδος και έξοδος για την τρίτη σειρά καθισμάτων*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Είσοδος και έξοδος για την τρίτη σειρά καθισμάτων*

Για να μπορείτε να μπείτε και να βγείτε ομαλά και εύκολα από την τρίτη σειρά καθισμάτων*, η δεύτερη σειρά καθισμάτων είναι ρυθμιζόμενη.

P5-1507-2nd seat row-Easy ingress/egress from third row

Για να αναδιπλώσετε την πλάτη του καθίσματος:

Τραβήξτε προς τα πάνω/εμπρός τη λαβή που βρίσκεται στο πάνω μέρος των ακριανών καθισμάτων στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός και σύρετε ολόκληρο το κάθισμα μπροστά.

Για να ανεβάσετε το κάθισμα στην όρθια θέση:

Σύρετε το κάθισμα προς τα πίσω μέχρι να φτάσει στον αναστολέα. Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να πέσει με ευκολία προς τα πίσω, στη σωστή θέση.

Σημείωση

Αν η πλάτη των καθισμάτων της μεσαίας σειράς δεν ασφαλίζει όταν την επαναφέρετε στην όρθια θέση από τη θέση εισόδου/εξόδου, μπορεί να χρειαστεί να τη μετακινήσετε ξανά προς τα εμπρός και πάλι πίσω με ελαφρώς μεγαλύτερη δύναμη.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος και το προσκέφαλο στο πίσω κάθισμα έχουν ασφαλίσει σωστά μετά την επαναφορά στην όρθια θέση.

Τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένα όταν κάθονται επιβάτες σε οποιοδήποτε από τα πίσω καθίσματα.


Σας βοήθησε αυτό;