Πίσω κάθισμα

Ρύθμιση των προσκέφαλων στη δεύτερη σειρά καθισμάτων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρύθμιση των προσκέφαλων στη δεύτερη σειρά καθισμάτων

Ρυθμίστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος σύμφωνα με το ύψος του επιβάτη. Κατεβάστε τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα* για καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω.

Ρύθμιση του προσκέφαλου, μεσαίο κάθισμα

P5-1507- Fold up headrest

Το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το ύψος του επιβάτη έτσι ώστε, αν είναι εφικτό, να καλύπτει ολόκληρο το πίσω μέρος του κεφαλιού. Σύρετέ το με το χέρι προς τα πάνω όσο χρειάζεται.

P5-1507-2nd seat row-Adjust headrest center back

Για να κατεβάσετε το προσκέφαλο, πρέπει να πατήσετε το κουμπί (που βρίσκεται στο κέντρο ανάμεσα στην πλάτη του καθίσματος και το προσκέφαλο, βλ. εικόνα) ενώ πιέζετε το προσκέφαλο προσεκτικά προς τα κάτω.

Προειδοποίηση

Το μεσαίο προσκέφαλο πρέπει να βρίσκεται στην κατώτατη θέση του όταν στο μεσαίο κάθισμα δεν κάθεται επιβάτης. Όταν στο μεσαίο κάθισμα κάθεται επιβάτης, το προσκέφαλο πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένο στο ύψος του επιβάτη έτσι ώστε, αν είναι εφικτό, να καλύπτει ολόκληρο το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Ηλεκτρική αναδίπλωση προσκέφαλων των ακριανών πίσω καθισμάτων*

P5-1507-2nd seat row-Automatic folding down headrest back

Τα ακριανά προσκέφαλα μπορούν να συμπτυχθούν μέσω της προβολής λειτουργιών στην κεντρική οθόνη. Μπορείτε να κατεβάσετε τα προσκέφαλα, όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση 0.

P5-1507-Head rest fold-symbol funktionsvyn

Πατήστε το κουμπί Αναδίπλωση προσκέφαλου για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί το κατέβασμα.

Μετακινήστε χειροκίνητα το προσκέφαλο προς τα πίσω στην αρχική του θέση μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

Προειδοποίηση

Μην κατεβάζετε τα ακριανά προσκέφαλα, αν σε οποιοδήποτε από τα πίσω ακριανά καθίσματα κάθεται επιβάτης.

Προειδοποίηση

Πρέπει να ασφαλίσετε το προσκέφαλο αφότου το ανεβάσετε.

Προειδοποίηση

Τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα της δεύτερης σειράς καθισμάτων πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένα όταν στην τρίτη σειρά καθισμάτων* υπάρχουν επιβάτες.


Σας βοήθησε αυτό;