Τιμόνι

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Ενεργοποίηση των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

Για να μπορέσετε να αλλάξετε σχέσεις από τα χειριστήρια αυτά στο τιμόνι, πρέπει πρώτα να τα έχετε ενεργοποιήσει:

Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων προς το τιμόνι.

Ένας αριθμός στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση.

P5-1519-XC90 Hybrid gear in DIM using paddles

Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι.

Μετάβαση

Για να επιλέξετε την αμέσως επόμενη σχέση:

Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι προς τα πίσω - προς το τιμόνι - και αφήστε το.

P5-1507-gear shift paddels
"-": Επιλέγει την αμέσως μικρότερη σχέση.
"+": Επιλέγει την αμέσως μεγαλύτερη σχέση.

Η σχέση αλλάζει με κάθε τράβηγμα του χειριστηρίου αλλαγής σχέσεων με την προϋπόθεση ότι οι στροφές του κινητήρα δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο εύρος στροφών.

Μετά από κάθε αλλαγή σχέσης, η ένδειξη στην οθόνη του οδηγού αλλάζει δείχνοντας την τρέχουσα σχέση.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας

Χειροκίνητη απενεργοποίηση στη θέση D και B

Για να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, τραβήξτε το δεξί χειριστήριο (+) προς το τιμόνι και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι ο αριθμός της τρέχουσας σχέσης στην οθόνη του οδηγού να σβήσει.

Το κιβώτιο ταχυτήτων επιστρέφει στη θέση D και B, ανάλογα με τη θέση που ήταν επιλεγμένη πριν ενεργοποιηθούν τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Στη θέση D, τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι απενεργοποιούνται μετά από λίγο αν δεν χρησιμοποιηθούν. Ως ένδειξη, ο αριθμός της τρέχουσας σχέσης σβήνει.

Στη θέση B δεν υπάρχει αυτόματη απενεργοποίηση.


Σας βοήθησε αυτό;