Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Άνοιγμα και κλείσιμο της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Άνοιγμα και κλείσιμο της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών*

Η πόρτα χώρου αποσκευών του αυτοκινήτου μπορεί να ανοίγει και να κλείνει ηλεκτρικά.

Άνοιγμα

Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τρόπους, για να ανοίξει η ηλεκτροκίνητη πόρτα του χώρου αποσκευών:

Παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί. Κρατήστε το πατημένο, μέχρι η πόρτα του χώρου αποσκευών να αρχίσει να ανοίγει.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί στο ταμπλό. Κρατήστε το πατημένο μέχρι η πόρτα του χώρου αποσκευών να αρχίσει να ανοίγει.

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (with fuel filler cap button)

Ελαφρύ πάτημα στη λαβή της πόρτας του χώρου αποσκευών.

P5-1507 Tailgate pointing out handle

Κίνηση του ποδιού* κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα.

P5-15w19 - Tailgate Footmovement

Κλείσιμο

Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να κλείσειΣτα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless (Passive Entry*) υπάρχει ένα κουμπί για το κλείσιμο και ένα κουμπί για το κλείσιμο και το κλείδωμα. η ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών:

Πατήστε το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών για να κλείσει.

P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw

Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα – παραμένει ξεκλείδωτη.

Σημείωση

 • Το κουμπί είναι ενεργό επί 24 ώρες από την στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών. Μετά, πρέπει να την κλείσετε χειροκίνητα.
 • Αν το πορτάκι του ρεζερβουάρ παραμείνει ανοικτό περισσότερο από 30 λεπτά, θα κλείσει όταν αρχίσετε να κινείστε με μικρή ταχύτητα.

Παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα και ακούγονται ηχητικά σήματα – παραμένει ξεκλείδωτη.

Παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί στο ταμπλό.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα και ακούγονται ηχητικά σήματα – παραμένει ξεκλείδωτη.

Κίνηση του ποδιού* κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα και ακούγονται ηχητικά σήματα – παραμένει ξεκλείδωτη.

Κλείσιμο και κλείδωμαΣτα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless (Passive Entry*) υπάρχει ένα κουμπί για το κλείσιμο και ένα κουμπί για το κλείσιμο και το κλείδωμα.

Πατήστε το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών, για να κλείσει και ταυτόχρονα να κλειδωθεί μαζί με τις πόρτες (όλες οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές για να κλειδωθούν).

Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα – η πόρτα του χώρου αποσκευών και οι πόρτες κλειδώνουν και ο συναγερμός* οπλίζει.

Σημείωση

 • Ένα από τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας, για να λειτουργήσει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος ή κλεισίματος keyless*, ηχούν τρία σήματα αν δεν ανιχνευτεί κλειδί αρκετά κοντά στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Σημαντικό

Όταν χειρίζεστε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα, να την ανοίγετε ή να την κλείνετε αργά. Μην ασκείτε δύναμη για να την ανοίξετε/κλείσετε αν υπάρχει αντίσταση. Μπορεί να υποστεί ζημιά και να σταματήσει να λειτουργεί σωστά.

Ακύρωση ανοίγματος ή κλεισίματος

Ακύρωση ανοίγματος ή κλεισίματος με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Πατήστε το κουμπί στο ταμπλό.
 • Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.
 • Πατήστε το κουμπί κλεισίματος στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.
 • Πιέστε το έλασμα από καουτσούκ κάτω από την εξωτερική λαβή.
 • Χρήση της κίνησης του ποδιού*.

Η κίνηση της πόρτας χώρου αποσκευών διακόπτεται και σταματά. Μπορείτε τότε να ανοίξετε/κλείσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα.

Αν η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματήσει κοντά στην κλειστή θέση, με την επόμενη ενεργοποίηση η πόρτα του χώρου αποσκευών θα ανοίξει.

Προστασία μπλοκαρίσματος

Αν κάποιο εμπόδιο με μεγάλη αντίσταση δεν επιτρέπει στην πόρτα του χώρου αποσκευών να ανοίξει ή να κλείσει, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος.

 • Κατά το άνοιγα - η κίνηση διακόπτεται, η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματά και ηχεί ένα παρατεταμένο σήμα.
 • Κατά το κλείσιμο - η κίνηση διακόπτεται, η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματά, ηχεί ένα παρατεταμένο σήμα και η πόρτα του χώρου αποσκευών επιστρέφει στην προγραμματισμένη μέγ. θέση.

Προειδοποίηση

Προσέχετε διότι υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης κατά το άνοιγμα/κλείσιμο. Πριν το άνοιγμα/κλείσιμο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς κοντά την πόρτα του χώρου αποσκευών διότι, σε περίπτωση παγίδευσης, οι συνέπειες από την παγίδευση μπορεί να είναι σοβαρές.

Ο χειρισμός της πόρτας χώρου αποσκευών πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Προφορτισμένα ελατήρια

P5-XC90-High pressure preloaded spring

Προφορτισμένα ελατήρια για την ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών.

Προειδοποίηση

Μην ανοίγετε τα προφορτισμένα ελατήρια της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών. Έχουν προφορτιστεί με υψηλή πίεση και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν ανοιχτούν.


Σας βοήθησε αυτό;