Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Συναγερμός

5 Αποτελέσματα

Συναγερμός*

Ο συναγερμός ενεργοποιεί ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, αν κάποιος μπει στο αυτοκίνητο χωρίς έγκυρο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή παραβιάσει την μπαταρία εκκίνησης ή τη σειρήνα του συναγερμού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών*

Ο συναγερμός οπλίζει με το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού*

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού σημαίνει ότι οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης απενεργοποιούνται προσωρινά.

Διπλό κλείδωμα*

Διπλό κλείδωμα σημαίνει ότι όλες οι λαβές ανοίγματος απενεργοποιούνται μηχανικά, που σημαίνει ότι οι πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν από μέσα όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί απ' έξω.

Προσωρινή* απενεργοποίηση του διπλού κλειδώματος

Αν πρόκειται να μείνει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο αλλά πρέπει να κλειδώσετε τις πόρτες απ' έξω, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού κλειδώματος, για είναι εφικτό το ξεκλείδωμα από μέσα.