Συναγερμός

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού*

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού*

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού σημαίνει ότι οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης απενεργοποιούνται προσωρινά.

Απενεργοποιήστε τους αισθητήρες κίνησης και κλίσης για να αποφευχθεί η ακούσια ενεργοποίηση του συναγερμού - π.χ. αν υπάρχει σκύλος μέσα στο αυτοκίνητο όταν είναι κλειδωμένο ή κατά τη μεταφορά σε αυτοκινητάμαξα ή πορθμείο.

P5-1646-x90-function button reduced guard

Πατήστε το κουμπί Μειωμ ευαισ συναγ στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη, για να απενεργοποιηθούν οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης όταν στη συνέχεια κλειδώσετε το αυτοκίνητο.

Ταυτόχρονα, η λειτουργία διπλού κλειδώματος απενεργοποιείται, δηλ. είναι εφικτό το ξεκλείδωμα από μέσα.

Αν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί και στη συνέχεια κλειδωθεί ξανά, η μειωμένη ευαισθησία συναγερμού πρέπει να επανενεργοποιηθεί.


Σας βοήθησε αυτό;